Den teknologiske udvikling går meget stærkt, og der kommer konstant nye programmer og apps på markedet, der kan lette vores hverdag. Nu er det endda blevet muligt at få adgang til en privat lægevagt via sin mobiltelefon, tablet eller computer, da man blot downloader en app til sin mobiltelefon eller anvender Elægens hjemmeside.

elaegen.dk får man simpelthen fat i en online lægevagt døgnet rundt, selvom man sidder hjemme i stuen eller befinder sig på sin arbejdsplads. Dette vil blive mere og mere anvendt fremover, da det virkelig gør en lægekonsultation hurtigere og nemmere for alle, idet man jo sparer masser af tid på transport og ventetid hos lægen, og man kan som regel også slippe for at skulle tage fri fra arbejde.

Fordele og ulemper ved online lægekonsultation

Først og fremmest koster det et gebyr på 350 kr. og opefter at anvende Elægens service alt efter problemets omfang, men dette er mange gange en lav pris i forhold til udgifterne til transport samt tabt arbejdsfortjeneste. De fleste danske har en travl hverdag, og det kan være kostbart at rive det meste af en dag ud af kalenderen, og en online konsultation med en privat lægevagt kan ofte klares på langt under en halv time.

Dog kan lægen naturligvis ikke mærke efter eventuelle knuder i din krop, men lægen kan dog alligevel se kroppens symptomer og også lytte til din vejrtrækning, selvom lægen ikke kan lytte med sit stetoskop. Ved visse problemstillinger er det altså stadigt nødvendigt at besøge sin læge fysisk nede i lægeklinikken, mens man i de fleste tilfælde kan nøjes med at kontakte sin online lægevagt for råd og vejledning for mindre problemer. Hvis man i forvejen har konsulteret sin egen læge og ikke føler sig helt tryg ved lægens vurdering eller behandlingsform, så kan man med en privat lægevagt få en second-opinion, hvilket kan give mere tryghed for den enkelte.

Sådan funger en videokonsultation

I praksis skal man helst have både mikrofon og kamera på sin telefon, men dette har de fleste i forvejen, idet man så på hjemmesiden eller via sin app kan tage kontakt med en privat lægevagt døgnet rundt. Lægen vil undersøge dig, og sammenholdt med dine beskrivelser af problemet vil lægen ofte kunne danne sig et sikkert indtryk af omfanget og dets behandling.

Nogle gange kan der vare tale om falsk alarm, hvor problemet går over af sig selv på få dage, mens der i andre tilfælde skal ordineres medicin eller indkaldes til en yderligere fysisk undersøgelse. I de mere alvorlige tilfælde kan lægen henvise til en speciallæge, hvor ventetiden ofte er på flere uger, men heldigvis kan man nu få fat i en online speciallæge med kun 2-3 dages varsel.